Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte na webových stránkách ZŠ a MŠ, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín

SKOLA

Nadcházející akce: 

1. 7. 2016 - 31. 8. 2016 - Hlavní prázdniny

1. 9. 2016 v 7:30 hod. - Zahájení školního roku 2016/ 2017

 

Stránka

Vysvědčení


30. 6. 2016 žáci obdrželi tolik očekávané vysvědčení.  A pak už HURÁ NA PRÁZDNINY!!! 

Vysv.

Pro více obrázků klikněte na foto.

 


Mgr. Daniela Kalvodová, 1. 7. 2016

Sběr papíru


15. 6. 2016 jsme si objednali z ostroměřských sběrných surovin auto na odvoz starých kartonů, letáků a papíru. Žákům, kteří se účastnili nakládky, patří velký dík. Za rok se nashromáždilo opravdu velké množství. Dík patří samozřejmě také rodičům, kteří papír navozili.

Papír

Pro více obrázků klikněte na foto. 

 


Mgr. Daniela Kalvodová, 26. 6. 2016

S Píďou kolem světa - Evropa


13. 6. 2016 proběhl poslední z našich projektových dní. O Píďovi /medvídek/ a jeho cestách po světě jste již jistě slyšeli. Provázel nás celým školním rokem a rozloučili jsme se v Evropě. K této příležitosti jsme se rozhodli postavit stany a rozdělat oheň. Počasí nám opravdu nepřálo, ale nezalekli jsme se ani na okamžik a myslím, že budeme mít alespoň na co vzpomínat :)

stany

Pro více obrázků klikněte na foto.

 


Mgr. Daniela Kalvodová, 25. 6. 2016

Dětský den


4.6.2016 Dětský den

Ve 14.00 hod. začal ve skále u myslivců krásný dětský den. Děti s rodiči absolvovali okruh překrásnou rozkvetlou lesní přírodou. Děti měly za úkol dojít celkem na osm stanovišť, kde je na každém čekal nějaký úkol. Např. poznávat stromy, jejich květ a plod – opakování učiva z přírodovědy, podle hmatu poznat, co se v pytli nachází, podle čichu spárovat dvojice sáčků se stejnou vůní – tím se rozvíjejí jejich smysly, překážková dráha – tady byla prověřena jejich prostorová orientace a zároveň i zručnost, házení šišek do zavěšené obruče, ruské kuželky – tím si děti procvičují hod na cíl… soustředěnost a koncentraci, namalovat houbu – jemná motorika a estetika, představivost, běh do vrchu – tady byla prověřena jejich tělesná zdatnost, atd… 

S největším úspěchem a radostí se na stanovišti č.7 (dráha zručnosti) ukázal pytel na prolézání. Všechny dětské tváře se daly s velikou radostí do prolézání a vylézaly jako vítězové.

Po absolvování celého okruhu byly děti odměněny za splnění všech úkolů a nasbírání razítek věcnou cenou.

 

Věříme, že se dětský den líbil nejenom dětem, u kterých jsme viděli rozzářená očka, ale i rodičům, kteří s nimi celý okruh při krásném slunném počasí absolvovali a doufáme, že si ho také užili jako aktivní účastníci a sportovci, jako někteří tatínkové. Patří dík jezdeckému klubu, který nám zapůjčil překážky a sdružení myslivců, kteří nás vzali pod ochranu.

DD

Pro více obrázků klikněte na foto.

 

Text: Eliška Odstrčilíková

Foto: Eliška Odstrčilíková, Vladimír Bílek, Filip Vohánka


Mgr. Daniela Kalvodová, 14. 6. 2016

Chodovická olympiáda


1. 6. 2016 byla naše škola pozvána na Chodovickou olympiádu. Účastnila se i ZŠ Dobrá Voda a ZŠ Milovice. Celkem asi 150 žáků, kteří soutěžili ve skoku dalekém, hodu míčkem, sprintu na 50/ 60m a ve vytrvalostním běhu na 12 min. Během volných chvil si mohli pohrát na zdejší zahradě, či si vymalovat mandalu. Odměnou pak byl pro každého nanuk a jen pro ty nejlepší medaile. Celkem jsme jich získali 18. Vladimír Bílek dokonce hned čtyři zlaté! 

Chodovice

Pro více obrázků klikněte na foto.

Fotografie převzaty ze http://www.zschodovice.cz/

 


Mgr. Daniela Kalvodová, 13. 6. 2016

Školní družina


Naši žáci využívají doskočiště pro skok daleký nejen v tělesné výchově. Můžete se sami přesvědčit, že se na písku nemusí stavět jen "bábovičky"! 

Písek

Martina Balounová,DiS.

 


Mgr. Daniela Kalvodová, 31. 5. 2016

Hry 3. tisíciletí Miletín


24. 5. 2016 jsme se vypravili do Miletína. Tamní základní škola nás opět pozvala na Hry 3. tisíciletí. Jedná se o projekt Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky. Žáci z pozvaných škol se rozdělí do heterogenních skupin a následně mezi sebou soutěží v předem daných disciplínách. Letos to byla kopaná, vybíjená, skok snožmo a hod raketkou.

Medaile samozřejmě nechyběly a žáci zažili příjemné chvíle s novými kamarády. 

Miletín

Pro více obrázků klikněte na foto.


Mgr. Daniela Kalvodová, 31. 5. 2016

Muzeum přírody Český ráj


To, že s Turistickým kroužkem nechodíme pouze kolem vsi, není novinkou. Tentokráte jsme vyrazili do Českého ráje. Samozřejmě autobusem :) Zde jsme měli v místním muzeu přírody objednané 2 komentované prohlídky - Vznik Prachovských skal a Dřeviny a byliny. Druhá prohlídka byla průvodcem pojata spíše jako exkurze v místní zahradě, což žákům vůbec nevadilo. Naopak. Prohlédli si hmyzí hotel, zahráli na "varhany" z různých druhů dřeva, hledali život v tůňkách, spatřili mnoho rozličných živočichů, které nikdo z nás nečekal. Dále, posilněni svačinou, jsme vyrazili na turistický okruh do Prachovských skal s mnoha vyhlídkami. Přesto, že nám zpočátku příliš nepřálo počasí, které odradilo zřejmě i turisty, dočkali jsme se zanedlouho slunce a vlastně ideálního času na túru. Jeďte také! :)

PS

Pro více obrázků klikněte na foto.


Mgr. Daniela Kalvodová, 31. 5. 2016

Pěstujeme


V albu Pěstujeme můžete sledovat úspěchy našich žáků, kteří si ve dvojicích založili svá políčka, která pravidelně a s láskou obhospodařují. Zaseli mrkev, polníček, hrách a ředkvičky a čekají na úrodu :) 

Políčko

Pro více obrázků klikněte na foto. 


Mgr. Daniela Kalvodová, 25. 5. 2016

Čarodějnice


29. 4. 2016 celá škola tvořila. A vytvořila. Propracovanou čarodějnici, jejíž život se mohl měřit v pouhých hodinách, neb byla 30. 4., chcete-li o Filipojakubské či Valpružině noci, upálena.

Čarodějnice

Pro více obrázků klikněte na foto.

 


Mgr. Daniela Kalvodová, 25. 5. 2016

Stránka