Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Zpravodaj 04/2019


Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 9. 12. 2019. Prosím, zasílejte své příspěvky na kalvodova.daniela@gmail.com nebo je můžete předat na obecním úřadě.

Děkuji.

~dk


25. 11. 2019

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Výměna svítidel veřejného osvětlení"


Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem


30. 9. 2019

Užitečné publikace


Vážení občané a návštěvníci naší obce

 

V kanceláři obecního úřadu můžete obdržet užitečné publikace

 

  • Cesta kamene – objevujte kamenné krásy na území České republiky a Polska

     

  • Podkrkonoší

     

  • Podkrkonoší regionální produkt – katalog certifikovaných výrobků

     

  • Katalog firem a podnikatelů

6. 8. 2019

Placení poplatků v roce 2019


Povinnosti občanů v roce 2019

Poplatek za odpad platí každý trvale bydlící občan ve výši 450,- Kč.

Občan, který v daném roce překročí 70 let věku, nebo v daném roce nedovrší 18 let věku se čáska snižuje na polovinu to je 225,- Kč.

Poplatek za odpad za rekreační objekt platí majitel, nebo jeden z majitelů ve výši 450,- Kč za rekreační objekt za rok. Proti zaplacenému poplatku si poplatník může na obecním úřadu vyzvednout pytle na domovní odpad.

Poplatek za psa je ve výši 50,- Kč za jednoho psa.

Poplatky lze platit i bezhotovostně na číslo účtu 1162638319/0800.

Variabilní symbol: obyvatelé Podhorního Újezdu uvedou číslo 1 a obyvatelé Vojic uvedou číslo 2. Hned za toto číslo se připojí číslo popisné. Např.obyvatel z Vojic bydlící na čp. 168 uvede do VS 2168.

 


27. 5. 2019

Dýně 2018


25. října proběhla ve skále u myslivců již tradiční akce Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Někteří se již těšili na dýňovou polévku, dýňové sušenky a dýňové bagety. Nejdříve zmizely sušenky, ty jsou opravdu výborné, i když jeden tatínek řekl, že na nich je nejlepší ta čokoláda. Pro rodiče nechybělo svařené víno na zahřátí. 

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská

Dýně

Pro více fotografií klikněte na obrázek.

Foto Eliška Odstrčilíková, Martina Balounová


7. 11. 2018

Vítání občánků


8. září se na Obecním úřadě v Podhorním Újezdě uskutečnilo vítání nových občánků naší obce. Letos jich bylo 11, a tak jsme museli vítat nadvakrát. Přivítali jsme Gabrielu Tomešovou, Filipa Adama, Marianu Mádlovou, Jonáše Nekvapila, Štěpána Nekvapila, Matyáše Luštického, Maxe Poura, Valerii Bartošovou, Ferdinanda Tatouška, Ondřeje Vrbu a Jakuba Pozlera.

VOVO1VO2

 

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská


16. 9. 2018

Sraz žáků a přátel vojické školy


V sobotu 2. června se v naší obci sešli bývalí i současní žáci, učitelé a příznivci vojické školy. Od dopoledních hodin byla otevřena k nahlédnutí mateřská a základní škola, kde si návštěvníci mohli prohlédnout spousty fotografií, na kterých se nacházeli a poznávali své dávné spolužáky. Působilo jim to nesmírnou radost. Ve 14.00 hod. zahájila celou akci paní Petra Haklová, která spolu s paní Petrou Myslivečkovou a obecním úřadem setkání zorganizovala. Poté předala slovo starostovi obce, Ing. Josefu Chudobovi, který promluvil o historii zdejšího školství, současnost okomentovala ve své řeči ředitelka školy Mgr. Jitka Jenčovská a o výhodách malotřídních škol pohovořila náměstkyně hejtmana pro Královéhradecký kraj paní Mgr. Martina Berdychová.

Dále program pokračoval v místním sportovním areálu. Děti z mateřské školy recitovaly, zpívaly a tancovaly, žáci ze školy základní sehráli vtipnou pohádku O Třech prasátkách a též zazpívali. Všichni sklidili velký potlesk!

Pak už přišli na řadu manželé Jirsovi s ukázkou dravých ptáků. Pro větší i menší děti byly uchystány sportovní soutěže a nechyběl ani skákací hrad. Na své si přišli i starší ročníky při poslechu dechové hudby Javorka. Po krátkém, ale vydatném dešti přiletěly dlouho očekávané vrtulníky, ve kterých se mohli zájemci proletět nad vsí. O zážitky tedy nebyla nouze. Když pak na podiu stanul Freddie Bresky, rodák z Podhorního Újezda, zábava už byla v plném proudu a dav vřel. O překvapení večera se postaraly Vojické mažoretky se svým perfektně natrénovaným číslem. Zbytek večera patřil už hudební skupině Fanda a jeho Banda.

Děkujeme všem za návštěvu této vydařené akce!

Za kulturní komisi Daniela Kalvodová

foto1

Pro více fotografií klikněte na obrázek.


7. 6. 2018

Vánoční tvoření


I letos přijala naše pozvání paní Šárka Talácková. Zajistila veškerý materiál a místní ženy a muž si mohli vyrobit pod jejím vedením vánoční dekorace. Byla také možnost si zakoupit další vkusné doplňky, které se jistě budou vyjímat u štědrovečerní tabule. Akci výborně doprovodil výtečný koláč od paní Řehákové, čerstvě mletá káva a čaj. Bylo to příjemné setkání!

věnec

Pro více obrázků klikněte na foto.

Za kulturní komisi Daniela Kalvodová


21. 11. 2017

Vítání občánků 2017


17. června proběhlo na obecním úřadě slavnostní vítání občánků. Do naší obce jsme přivítali Davida Soukupa, Nikolu Janákovou, Anežku Šormovou, Vojtěcha Dlabolu, Petra Lešáka, Lukáše Vícha a Samuela  Jiravu.

VO

Foto: Filip Vohánka

Pro více obrázků klikněte na foto.

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská


21. 6. 2017

Dětský den


27. května se na házenkářském hřišti ve Vojicích uskutečnil Dětský den. Počasí bylo krásné, a tak se děti rozeběhly po areálu hřiště a soutěžily v připravených hrách. Šplhaly, poznávaly listy rostlin, trefovaly cíl létajícím talířem, střílely ze vzduchovky, prolézaly tunelem, shazovaly kuželky, házely na cíl, stříhaly si hopíky, skládaly puzzle, házely na kužele, procházely překážkovou dráhou.

Děkuji všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit.

DD

Foto: Filip Vohánka

Pro více obrázků klikněte na foto.

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská

 


16. 6. 2017

Stránka