Navigace

Obsah

 

vt

Stránka

Čipování psů


Nabízíme zájemcům hromadné čipování pejsků přímo v obci. MVDr. Zvoníček provede čipování za cenu 550,- Kč za podmínky alespoň 10 zájemců. Přihlásit se můžete na obecním úřadě.  


15. 11. 2019

Ordinace ve Vojicích v úterý 19.11.


12. 11. 2019

Sběr nebezpečného odpadu


Sběr nebezpečného odpadu

v neděli 17.11.2019

Podhorní Újezd u Jednoty 12.35 - 12.45 hodin

Vojice u Přibylových 12.50 - 13.00 hodin

Přijímány budou:

zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje, tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, nepoužité léky, hnojiva, akumulátory, baterie a zářivky

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímáno nebude:

elektro, stavební odpad, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 


16. 10. 2019

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Výměna svítidel veřejného osvětlení"


Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem


30. 9. 2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


25. 9. 2019

Užitečné publikace


Vážení občané a návštěvníci naší obce

 

V kanceláři obecního úřadu můžete obdržet užitečné publikace

 

  • Cesta kamene – objevujte kamenné krásy na území České republiky a Polska

     

  • Podkrkonoší

     

  • Podkrkonoší regionální produkt – katalog certifikovaných výrobků

     

  • Katalog firem a podnikatelů

6. 8. 2019

Placení poplatků v roce 2019


Povinnosti občanů v roce 2019

Poplatek za odpad platí každý trvale bydlící občan ve výši 450,- Kč.

Občan, který v daném roce překročí 70 let věku, nebo v daném roce nedovrší 18 let věku se čáska snižuje na polovinu to je 225,- Kč.

Poplatek za odpad za rekreační objekt platí majitel, nebo jeden z majitelů ve výši 450,- Kč za rekreační objekt za rok. Proti zaplacenému poplatku si poplatník může na obecním úřadu vyzvednout pytle na domovní odpad.

Poplatek za psa je ve výši 50,- Kč za jednoho psa.

Poplatky lze platit i bezhotovostně na číslo účtu 1162638319/0800.

Variabilní symbol: obyvatelé Podhorního Újezdu uvedou číslo 1 a obyvatelé Vojic uvedou číslo 2. Hned za toto číslo se připojí číslo popisné. Např.obyvatel z Vojic bydlící na čp. 168 uvede do VS 2168.

 


27. 5. 2019

Dýně 2018


25. října proběhla ve skále u myslivců již tradiční akce Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Někteří se již těšili na dýňovou polévku, dýňové sušenky a dýňové bagety. Nejdříve zmizely sušenky, ty jsou opravdu výborné, i když jeden tatínek řekl, že na nich je nejlepší ta čokoláda. Pro rodiče nechybělo svařené víno na zahřátí. 

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská

Dýně

Pro více fotografií klikněte na obrázek.

Foto Eliška Odstrčilíková, Martina Balounová


7. 11. 2018

Vítání občánků


8. září se na Obecním úřadě v Podhorním Újezdě uskutečnilo vítání nových občánků naší obce. Letos jich bylo 11, a tak jsme museli vítat nadvakrát. Přivítali jsme Gabrielu Tomešovou, Filipa Adama, Marianu Mádlovou, Jonáše Nekvapila, Štěpána Nekvapila, Matyáše Luštického, Maxe Poura, Valerii Bartošovou, Ferdinanda Tatouška, Ondřeje Vrbu a Jakuba Pozlera.

VOVO1VO2

 

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská


16. 9. 2018

Sraz žáků a přátel vojické školy


V sobotu 2. června se v naší obci sešli bývalí i současní žáci, učitelé a příznivci vojické školy. Od dopoledních hodin byla otevřena k nahlédnutí mateřská a základní škola, kde si návštěvníci mohli prohlédnout spousty fotografií, na kterých se nacházeli a poznávali své dávné spolužáky. Působilo jim to nesmírnou radost. Ve 14.00 hod. zahájila celou akci paní Petra Haklová, která spolu s paní Petrou Myslivečkovou a obecním úřadem setkání zorganizovala. Poté předala slovo starostovi obce, Ing. Josefu Chudobovi, který promluvil o historii zdejšího školství, současnost okomentovala ve své řeči ředitelka školy Mgr. Jitka Jenčovská a o výhodách malotřídních škol pohovořila náměstkyně hejtmana pro Královéhradecký kraj paní Mgr. Martina Berdychová.

Dále program pokračoval v místním sportovním areálu. Děti z mateřské školy recitovaly, zpívaly a tancovaly, žáci ze školy základní sehráli vtipnou pohádku O Třech prasátkách a též zazpívali. Všichni sklidili velký potlesk!

Pak už přišli na řadu manželé Jirsovi s ukázkou dravých ptáků. Pro větší i menší děti byly uchystány sportovní soutěže a nechyběl ani skákací hrad. Na své si přišli i starší ročníky při poslechu dechové hudby Javorka. Po krátkém, ale vydatném dešti přiletěly dlouho očekávané vrtulníky, ve kterých se mohli zájemci proletět nad vsí. O zážitky tedy nebyla nouze. Když pak na podiu stanul Freddie Bresky, rodák z Podhorního Újezda, zábava už byla v plném proudu a dav vřel. O překvapení večera se postaraly Vojické mažoretky se svým perfektně natrénovaným číslem. Zbytek večera patřil už hudební skupině Fanda a jeho Banda.

Děkujeme všem za návštěvu této vydařené akce!

Za kulturní komisi Daniela Kalvodová

foto1

Pro více fotografií klikněte na obrázek.


7. 6. 2018

Stránka