Navigace

Obsah

Masopustní průvod

Stránka

Informace o kontejnerech


2. 10. 2013

Zájezd do divadla


Obecní úřad oznamuje, že v sobotu 14.12.2013 se koná zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na muzikál Edith Piaf. Cena vstupenky je 278,- Kč. V hlavní roli Světlana Nálepková. Představení začíná v 15.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu osobně, nebo na tel. 493697161.


13. 9. 2013

Sběr nebezpečného odpadu


Oznamujeme, že v neděli 22.9.2013 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. V Podhorním Újezdě u prodejny Jednoty od 13.00 do 13.10 hodin a ve Vojicích u bývalé prodejny smíšeného zboží od 13.15 do 13.25 hodin.


13. 9. 2013

Míčový osmiboj dvojic dne 3.8.2013


Míčový osmiboj dvojic se bude konat ve sportovním areálu v Podhorním Újezdě dne 3.8.2013 od 8.00 hodin.

Informace u Luboše Fialy na tel. 603877267


16. 7. 2013

Turnaj v malé kopané dne 20.7.2013


Turnaj v malé kopané se bude konat ve sportovním areálu v Podhorním Újezdě v sobotu dne 20.7.2013 od 8.00 hodin.

Informace u Luboše Fialy na tel. 603877267


16. 7. 2013

Mimořádná sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi


4. 6. 2013

Sbírka použitého ošacení


Občanské sdužení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku:letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb, přikrývek, obuvi, hraček atd.

Sbírka se uskuteční v týdnu od 10.6. do 14.6. v úředních hodinách v budově obecního úřadu.


4. 6. 2013

Očkování psů proti vzteklině


Doktor Zvoníček oznamuje, že v pátek 24.5. proběhne očkování psů proti vzteklině. V Podhorním Újezdě od 18.50 do 19.25 hodin a ve Vojiocích od 19.30 do 19.50 hodin.

Cena za očkování jednoho psa je 120,- Kč.

Majitelé psů musí mít s sebou očkovací průkaz.


21. 5. 2013

Sběr nebezpečného odpadu


V neděli 9.6.2013 se v obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu. V Podhorním Újezdě u Jednoty od 13.00 do 13.10. hodin. Ve Vojicích u bývalého smíšeného zboží od 13.15 do 13.25 hodin. Přijímány budou léky, masti, kapalné a tuhé chemikálie, zbytky barev, obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, oleje, olejové filtry atd.


18. 4. 2013

Výsledky volby prezidenta v naší obci


17. 1. 2013

Stránka