Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů 16.09.2020 05.10.2020
Nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky 04.09.2020 31.12.2020
Informace o počtu a sídle volebního okrsku 06.08.2020 05.10.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 06.08.2020 05.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 30.07.2020 05.10.2020
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy 28.07.2020 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2020 10.06.2020 28.02.2021
Závěrečný účet obce za rok 2019 05.06.2020 30.06.2021
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Podhorní Újezd a Vojice 03.03.2020 03.03.2023
Veřejnoprávní smlouva SDH Vojice 03.03.2020 03.03.2023
Rozpočet obce na rok 2020 02.03.2020 28.02.2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2024 02.03.2020
Výroční zpráva obce Podhorní Újezd a Vojice 28.02.2020 28.02.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí 08.11.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí a SDH Vojice 04.03.2019 07.03.2022
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí a TJ SOKOL Podhorní Újezd a Vojice 04.03.2019 07.03.2022
Střednědobý výhled obce do roku 2022 14.03.2018 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 14.03.2018 15.03.2021