Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2020 08.11.2019 26.11.2019
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí 08.11.2019 31.12.2020
Návrh pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2020 06.11.2019 29.02.2020
Zveřejnění záměru obce pronajmout byt 01.11.2019 30.11.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 13.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 11.09.2019 29.02.2020
Rozpočtové opatření č. 2 03.07.2019 29.02.2020
Závěrečný účet obce za rok 2018 01.07.2019 30.06.2020
Výzva - hrobová místa na hřbitově v Sobčicích 13.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 30.05.2019 29.02.2020
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí a SDH Vojice 04.03.2019 07.03.2022
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí a TJ SOKOL Podhorní Újezd a Vojice 04.03.2019 07.03.2022
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí 30.11.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled obce do roku 2022 14.03.2018 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 14.03.2018 15.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 20.03.2017 31.03.2020
Dodatek ke Smlouvě 02.01.2017 03.01.2020
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 12.12.2016 31.12.2019