Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky

Rok 2000

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 2/2000, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

01.03.2000

Rok 2001

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obecního zastupitelstva obce Podhorní Újezd a Vojice č. 1/2001 o zákazu volného pobíhání psů na území obce - platná 15.05.2001
2/2001 Místní poplatek ze psů - zrušena 15.05.2001

Rok 2002

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku ze psů - zrušena

01.01.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem - zrušena

01.01.2002

Rok 2003

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena

01.01.2003

Opatření č. 1/2003 - Řád veřejného pohřebiště ve Vojicích - zrušeno

10.10.2003

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místních poplatcích - zrušena

01.01.2004

Rok 2004

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - zrušena

01.01.2004

Rok 2005

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se ruší výhláška č. 4/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

01.01.2005

Veřejná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru

15.03.2005

Vyhláška obce Podhorní Újezd a Vojice č. 03/2005 o tvorbě a použití "Fondu rozvoje bydlení" 01.07.2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru

 

Rok 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2005 o tvorbě a použití "Fondu rozvoje bydlení"

Rok 2011

Obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů - platná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - platná

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Podhorní Újezd a Vojice - zrušena

Rok 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - platná

Rok 2015

Řád veřejného pohřebiště obce Podhorní Újezd a Vojice - platný

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Podhorní Újezd a Vojice - platná

31.07.2005

 

 

 

 

 

 

 

23.9.2011

 

23.9.2011

 

zrušena

 

 

 

1.1.2013

 

 

22.9.2015

 

 

28.4.2016

 

 

 

 

Důležité zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Usnesení zastupitelstva

Rok  2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

 

 

  • Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty