Navigace

Obsah

Zpět

Stránka

  • 1

Archiv

Sběr elektroodpadu a železného šrotu 2020


Sbor dobrovolných hasičů Vojice uskutečnil dne 2.5.2020 sběr elektroodpadu a kovového šrotu v obci Podhorní Újezd a Vojice. Členové sboru dobrovolných hasičů vystrojeni rukavicemi a rouškami postupně projeli celou obec Podhorní Újezd a Vojice a sesbírali kovový šrot a elektroodpad, který připravili občané obce k silnici. Následně zajistili odvoz a likvidaci elektroodpadu a také odvoz kovového šrotu přímo do sběrného dvora.

Sběr železa a elektroodpaduDíky štědrosti občanů naší obce, kteří se zbavili kovového štrotu a elektroodpadu, hasiči utrželi nemalý finančí obnos. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice se rozhodli, že za výtěžek z této akce zakoupí pro občany naší obce prostornou trampolínu, kterou umístí do Sportovního areálu v Podhorním Újezdu (areál koupaliště). Zastipitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice na zasedání obecního zastupitelstva dne 14.5.2020 schválilo umístění trampolíny v areálu koupaliště. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice trampolínu zakoupili a v současné době čekají na její dodání přímo od výrobce. Jakmile bude trampolína dodána, zajistíme montáž trampolíny a její umístění přímo v areálu koupaliště. Předpokládaný termín dodání trampolíny je v druhé polovině července 2020.

Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům naší obce, kteří hasičům věnovali kovový šrot a elektroodpad, díky čemuž jsme mohli nepotřebný odpad zreciklovat a promněníme jej v zábavu a radost pro děti.


13. 6. 2020
Archiv

Stránka

  • 1