Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úřední deska

DOKUMENTY VYVĚŠOVANÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE VYVĚŠENO SEJMUTO
     
 Dražební vyhláška - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  17.10.2012  
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 27.9.2012  16.10.2012
 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  27.9.2012  
 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce  19.9.2012  2.10.2012
 Veřejná vyhláška-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  7.9.2012  2.10.2012
 Jmenování zapisovatele volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13.10.2012  1.9.2012  16.10.2012
 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13.10.2012  28.8.2012  16.10.2012
 Zveřejnění záměru obce prodat pozemky parc. č. 1354/4, 1354/6, 1354/7, 232 a 1354/5 v k.ú. Podhorní Újezd  24.8.2012  2.10.2012
 Pozvánka na 13.zasedání zastupitelstva obce  13.8.2012  24.8.2012
Oznámení o počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13.10.2012 13.8.2012  16.10.2012
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2011 1.6.2012  26.6.2012
Přílohy k Závěrečnému účtu Mikroregionu Podchlumí 1.6.2012  26.6.2012
 Pozvánka na 12.zasedání zastupitelstva obce  30.5.2012  13.6.2012
 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce - ZO ZRUŠENO  16.5.2012  23.5.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011 - textová část 7.5.2012  13.6.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011 - tabulková část 7.5.2012  13.6.2012
Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce 2011-Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha 7.5.2012  13.6.2012
Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce 2011-Fin 2-12 M 7.5.2012  13.6.2012
Příloha č.3 k Závěrečnému účtu obce 2011-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 7.5.2012  13.6.2012
Příloha č.4 k Závěrečnému účtu obce 2011-Rozvaha ZŠ a MŠ Vojice 7.5.2012  13.6.2012
Příloha č.4 k Závěrečnému účtu obce 2011-Příloha ZŠ a MŠ Vojice 7.5.2012  13.6.2012
 Příloha č.4 k Závěrečnému účtu obce 2011-Výkaz zisku ZŠ a MŠ Vojice  7.5.2012  13.6.2012
 Zveřejnění záměru obce prodat pozemek parc. č. 246/9 v k.ú. Vojice.  30.4.2012  13.6.2012
 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-Novostavba RD ve Vojicích-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  26.4.2012  15.5.2012
 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce  24.4.2012  10.5.2012
 Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku parc.č. 997/7 v k.ú. Podhorní Újezd a pozemek parc. č. 293/2 v k.ú. Vojice.  6.4.2012  16.5.2012
 Zveřejnění záměru obce pronajmout Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením v Podhorním Újezdě.  6.4.2012  13.6.2012
 Pozvánka na 10.zasedání zastupitelstva obce  20.3.2012  2.4.2012
 Vyhlášení konkurzu na ředitele /ředitelku/ ZŠ.  16.3.2012  10.5.2012
Zveřejnění záměru obce prodat hasičskou zbrojnici v Podhorním Újezdě. 9.3.2012 16.5.2012
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření varroázy včel - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 9.3.2012  17.4.2012
 Dražební vyhláška - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  9.3.2012  16.5.2012
 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Novostavba rodinného domu ve Vojicích - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  29.2.2012  17.4.2012
 Pozvánka na 9.zasedání zastupitelstva obce  14.2.2012  29.2.2012
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - financování 3.2.2012  13.3.2012
 Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - příjmy a výdaje  3.2.2012  13.3.2012
Veřejná vyhláška-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 3.2.2012  29.2.2012
 Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku parc.č. 1312 v k.ú. Vojice.  3.1.2011  16.5.2012
Veřejná vyhláška-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení společného řízení - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 3.1.2012  24.1.2012
Pozvánka na 8.zasedání zastupitelstva obce 12.12.2011  3.1.2012
 Veřejná vyhláška-Návrh zadání změny č.3 ÚPO Ostroměř - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  28.11.2011  24.1.2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2012 - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 18.11.2011  20.12.2011
Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku parc.č. 116 v k.ú. Vojice. 24.10.2011  16.10.2012
 Nařízení č. 03/2011 ve znění Nařízení č. 05/2011 při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  21.10.2011  3.1.2012
 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce  12.10.2011  24.10.2011
 Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  14.9.2011  30.9.2011
 Obecně závazné vyhlášky  7.9.2011  20.10.2011
 Pozvánka na 6.zasedání zastupitelstva obce  29.8.2011  15.9.2011
 Usnesení o novém čase a místě konání dražebního jednání - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.  22.8.2011  22.11.2011
Veřejná vyhláška-Stavební povolení stavebních úprav rodinného domu čp. 90 v Podhorním Újezdě-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 9.8.2011  20.10.2011
Dražební vyhláška - 1/2 pozemku parc.č. 1067, 1/2 stav.pozemku parc.č. 140/1 a 1/2 stavby čp. 29, vše v k.ú. Podhorní Újezd - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 2.8.2011  14.9.2011
Veřejná vyhláška-Územní rouhodnutí ZEAS a.s. Podhorní Újezd-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu 30.6.2011  23.8.2011
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu 23.6.2011  23.8.2011
Pozvánka na 5.zasedání zastupitelstva obce 9.6.2011 23.6.2011
Veřejná vyhláška-zahájení územního řízení ZEAS a.s. Podhorní Újezd-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu. 23.5.2011 23.6.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu 20.5.2011 23.6.2011
Závěrečný účet obce Podhorní Újezd a Vojice za rok 2010 20.5.2011 23.6.2011
Oznámení o uložení písemnosti Celního úřadu v Liberci-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu 12.5.2011 30.5.2011
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce 20.4.2011 6.5.2011
Zveřejnění záměru obce prodat vlastnický podíl obce pozemku par.č. 293/4 v k.ú. Vojice 8.4.2011 6.5.2011
Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku parc.č. 259/3 v k.ú. Vojice 4.4.2011 6.5.2011
Zveřejnění záměru obce bezúplatně převést část pozemku parc.č. 259/3 a vlastnický podíl obce pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Vojice 4.4.2011 6.5.2011
Zveřejnění záměru obce pronajmout Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením v Podhorním Újezdě na dobu od počátku května do konce září. 25.3.2011 6.5.2011
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce 17.3.2011 30.3.2011
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2010-v listinné podobě je v celém znění na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu 11.3.2011 2.6.2011
Vyhlášení popisu věci - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce obecního úřadu 8.3.2011  20.10.2011
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011 - v listinné podobě je v celém znění na úřední desce obecního úřadu 7.3.2011 10.6.2011
Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce 14.2.2011 2.3.2011
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 4.2.2011 6.5.2011
Zveřejnění nákladů na netříděný odpad za rok 2010 28.1.2011 5.4.2011
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Podchlumí 22.12.2010 28.1.2011
Dražební vyhláška 21.12.2010 28.1.2011
Veřejná vyhláška-oplocení nemovitosti čp. 68 ve Vojicích 17.12.2010 28.1.2011
Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 1.12.2010 16.12.2010
Pozvánka na 1.zasedání zastupitelstva obce 25.11.2010 8.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti na Celním úřadě v Hradci Králové 22.11.2010 7.12.2010
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 1.11.2010 11.11.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 30.9.2010 18.10.2010
Nabídka pozemků PF ČR k nahradním restitucím - katastr 6.9.2010 7.10.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí 31.8.2010 18.10.2010
Pozvánka na 33.zasedání zastupitelstva obce 25.8.2010 2.9.2010
Dražební vyhláška 24.8.2010 4.10.2010
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999, § 7 13.8.2010 13.9.2010
Pozvánka na 32.zasedání zastupitelstva obce 20.7.2010 16.8.2010
Veřejná vyhláška - oplocení pozemku nemovitosti čp. 68 ve Vojicích 28.6.2010 23.7.2010
Nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám podle zák.č. 229/1991 Sb. - náhradní restituce 14.6.2010 14.7.2010
Pozvánka na 31.zasedání zastupitelstva obce 28.5.2010 15.6.2010
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 28.5.2010 29.6.2010
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení "Nástavba a stavební úpravy rodinného domu čp.90 v Podhorním Újezdě" 18.5.2010 28.6.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 6.5.2010 24.8.2010
Závěrečný účet obce Podhorní Újezd a Vojice za rok 2009 6.5.2010 24.8.2010
Nařízení Krajské veterinární zprávy - opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu 6.5.2010 2.6.2010
Vyhláška-Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 25.4.2010 27.5.2010
Pozvánka na 30.zasedání zastupitelstva obce 21.4.2010 6.5.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 20.4.2010 6.5.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky 13.4.2010 2.6.2010
Zvěřejnění záměru obce pronajmout sklad na pozemku par.č. 890/2 ve sportareálu v Podhorním Újezdě 6.4.2010 28.6.2010
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2009 6.4.2010 19.5.2010
Nařízení Krajské veterinární správy č.02/2010-mimořádná veterinární opatření varroázy včel. 15.3.2010 16.4.2010
Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce "Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje" - verze prosinec 2009. 2.3.2010 14.4.2010
Zveřejnění nákladů na netříděný odpad za rok 2009 4.2.2010 16.4.2010
Pozvánka na 29.zasedání zastupitelstva obce 12.1.2010 9.2.2010
Návrh rozpočtu svazku obcí Mirkoregionu Podchlumí na rok 2010 11.1.2010 27.1.2010
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 11.1.2010 25.2.2010
Zveřejnění záměru obce prodat pozemky par.č. 293/3 a 293/5 v k.ú. Vojice 11.1.2010 6.4.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák.č. 100/2001 Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 16.12.2009 20.1.2010
Pozvánka na 28.zasedání zastupitelstva obce 27.11.2009 16.12.2009
Oznámení o uložení písemnosti na MěÚ, finanční odbor, Hořice. 26.11.2009 20.1.2010
Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 25.11.2009 20.1.2010
Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku par.č. 1297/1 v k.ú. Vojice 20.11.2009 6.4.2010
Pozvánka na 27.zasedání zastupitelstva obce. 10.11.2009 24.11.2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 9.10.2009 10.11.2009
Dražební vyhláška - Dražba movitých věcí. 9.10.2009 13.11.2009
Veřejná vyhláška-stavební povolení "Podhorní Újezd, lom, VOS-nová DTS-" 10.9.2009 9.10.2009
Oznámení o uložení písemnosti na Celním úřadu Svitavy 28.8.2009 14.9.2009
1.výzva Podchlumí o.s.-žadatelé mohou předkládat v 1.výzvě své projekty v rámci Fiche 1, 6, 7, 8. 27.8.2009 13.11.2009
Pozvánka na 26.zasedání zastupitelstva obce 24.8.2009 7.9.2009
Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Plán oblasti povodí Horního a středního Labe". 5.8.2009 26.11.2009
Veřejná vyhláška-Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení společného řízení - stavba "Podhorní Újezd, lom, VOS - nová DTS". 30.7.2009 15.9.2009
Zveřejnění záměru obce prodat transformační stanici na pozemku par.č. 64/4 v k.ú. Vojice 15.7.2009 7.9.2009
Veřejná vyhláška-Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 10.7.2009 27.7.2009
Pozvánka na 25.zasedání zastupitelstva obce 7.7.2009 16.7.2009
Zveřejnění záměru obce pronajmout obecní byt 1+1 v Podhorním Újezdě čp.92 16.6.2009 28.8.2009
pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce 4.6.2009 17.6.2009
Výzva k podávání nabídek na dodávky projektu Czech POINT - Kontaktní místo 29.5.2009 15.6.2009
Oznámení o uložení písemnosti na Celním úřadě ve Svitavách. 29.5.2009 15.6.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. 22.5.2009 6.8.2009
Závěrečný účet obce Podhorní Újezd a Vojice za rok 2008. 22.5.2009 6.8.2009
Oznámení o uskutečnění stavby "Podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě" na pozemku parc.č. PK 1247 v k.ú. Podhorní Újezd, vlastník: Alois Mádle, Sobčice 5 a Františka Mádlová, Sobčice 5. Oba zemřeli. 21.5.2009 9.7.2009
Oznámení o uskutečnění stavby "Podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě" na pozemku parc.č. PK 843 v k.ú. Podhorní Újezd, vlastník: Marie Škvařilová, bez adresy. 21.5.2009 9.7.2009
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2008 18.5.2009 10.6.2009
Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Vojice 15.5.2009 28.8.2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropskéhp parlamentu 21.4.2009 8.6.2009
Pozvánka na 23.zasedání zastupitelstva obce 20.4.2009 29.4.2009
Vyhláška-Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 20.4.2009 21.5.2009
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 5.a 6. června 2009. 6.4.2009 8.6.2009
Zveřejnění záměru obce pronajmout sklad na pozemku p.č. 890/2 ve sportovním areálu č.p. 143 v Podhorním Újezdě. 9.3.2009 30.4.2009
Veřejná vyhláška-Oznámení o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu 9.3.2009 24.3.2009
Veřejná vyhláška-Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 17.2.2009 4.3.2009
Pozvánka na 22.zasedání zastupitelstva obce 10.2.2009 26.2.2009
Zveřejnění nákladů na netříděný odpad za rok 2008 9.2.2009 26.3.2009
Záměr č.4/2009-Darovat část bývalé stavby silnice III/32758 včetně pozemku v k.ú. Vojice 5.2.2009 9.3.2009
Rozpočtový výhled obce do roku 2012 5.2.2009 20.4.2009
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 5.2.2009 20.4.2009
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovodní přípojka pro zemědělskou stavbu na pozemku st.parc.č. 273 v k.ú. Podhorní Újezd" 26.1.2009 19.2.2009
Pozvánka na 21.zasedání zastupitelstva obce 19.1.2009 4.2.2009
Veřejná vyhláška-Zahájení územního řízení "Vodovodní přípojka pro zemědělskou stavbu na pozemku st.parc. 273 v k.ú. Podhorní Újezd" 19.12.2008 26.1.2009
Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Pardubice 28.11.2008 15.12.2008
Zveřejnění záměru obce prodat traktorovou sněhovou radlici. 26.11.2008 26.1.2009
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby Protipovodňová opatření obce Podhorní Újezd a Vojice. 18.11.2008 6.1.2009
Pozvánka na 20.zasedání zastupitelstva obce 12.11.2008 26.11.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 11.11.2008 26.11.2008
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2009 7.11.2008 28.11.2008
Oznámení-Zveřejnění výzvy k podání nabídek na akci výběr dodavatele na dodávku projektu "Regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti v obci Podhorní Újezd a Vojice" - chodníky a komunikace. 30.10.2008 26.11.2008
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby R.Čermáková, B.Franc 9.10.2008 7.11.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 9.10.2008 24.10.2008
Pozvánka na 19.zasedání zastupitelstva obce 3.10.2008 20.10.2008
Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku par.č. 1370 v k.ú. Podhorní Újezd 10.9.2008 20.10.2008
Veřejná vyhláška - stavební povolení  - Chudobovi, Vojice 162 - trojgaráž 9.9.2008 7.10.2008
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - protipovodňová opatření obce Podhorní Újezd a Vojice 8.9.2008 7.10.2008
Veřejná vyhláška - územní řízení R.Čermáková, B.Franc - domovní čistička odpadních vod pro novostavbu rodinného domu ve Vojicích 5.9.2008 22.9.2008
Jmenování zapisovatelem okrskové volební komise v Podhorním Újezdě a Vojicích pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 5.9.2008 20.10.2008
Zveřejnění záměru obce prodat pozemek par.č.st. 264 v k.ú. Podhorní Újezd 29.8.2008 20.10.2008
Výzva k podávání nabídek na výběr dodavatele na veřejná prostranství-chodníky a komunikace 29.8.2008 18.9.2008
Pozvánka na 18.zasedání ZO konané dne 13.8.2008 5.8.2008 20.8.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti na FÚ Hořice 5.8.2008 20.8.2008
Veřejná vyhláška - stavební řízení - Chudobovi, Vojice 162 - trojgaráž 1.8.2008 2.9.2008
Pozvánka na 17.zasedání ZO konané dne 6.8.2008 29.7.2008 8.8.2008
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., - předání stanoviska podle § 10 - silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové. 18.7.2008 22.9.2008
Výzva k podávání nabídek na výběr dodavatele na veřejná prostranství-veřejný rozhlas 15.7.2008 30.7.2008
Pozvánka na 16.zasedání ZO konané dne 14.7.2008 4.7.2008 15.7.2008
Návrh Plánu oblasti Horního a středního Labe 1.7.2008 5.1.2009
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.,§ 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 9.6.2008 15.7.2008
Pozvánka na 15.zasedání ZO konané dne 10.6.2008 2.6.2008 18.6.2008
Výzva k podávání nabídek na výběr dodavatele na veřejná prostranství 29.5.2008 2.7.2008
Závěrečný účet obce Podhorní Újezd a Vojice za rok 2007 6.5.2008 18.6.2008
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2007 30.4.2008 18.6.2008
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení -novostavba RD v P.Ú., Křikavovi, Jičín 29.4.2008 16.5.2008
Pozvánka na 14.zasedání ZO konané dne 6.5.2008 23.4.2008 9.5.2008
Vyhláška-Vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 pro obec PÚ a Vojice 18.4.2008 22.5.2008
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Tachov 21.3.2008 11.4.2008
Veřejná vyhláška - Celní úřad Cheb 19.3.2008 4.4.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 14.3.2008 18.6.2008
Veřejná vyhláška - společné řízení - novostavba RD v P.Ú., Křikavovi, Jičín 14.3.2008 31.3.2008
Pozvánka na 13.zasedání ZO konané dne 18.3.2008 10.3.2008 25.3.2008
Pozvánka na 12.zasedání ZO konané dne 26.2.2008 11.2.2008 5.3.2008
Návrh rozpočtu obce na r. 2008 6.2.2008 9.5.2008
Zveřejnění nákladů na netříděný odpad za rok 2007 6.2.2008 9.5.2008
FÚ Hořice - Vyhláška o uložení písemnosti 31.1.2008 15.2.2008
Zveřejnění záměru pronajmout část hasič.zbrojnice čp.174 ve Vojicích 14.1.2008 25.3.2008
Pozvánka na 11.zasedání ZO konané dne 22.1.2008 14.1.2008 31.1.2008
Nařízení Krajské veterinární správy - horečka ovcí 2.1.2008 20.2.2008
Pozvánka na 10.zasedání ZO konané dne 15.12.2007 7.12.2007 17.12.2007
Vyhláška č. 1/2007 o změně vyhlášky č. 3/2005 o FRB 6.12.2007 21.12.2007
Pozvánka na 9. zasedání ZO konané dne 5.12.2007 27.11.2007 12.12.2007
Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Podchlumí na rok 2008 19.11.2007 5.12.2007
Zjišťovací řízení ke koncepci "Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe" 18.10.2007 2.1.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností 5.10.2007 29.10.2007
Pozvánka na 8. zasedání ZO konané dne 1.10.2007 24.9.2007 3.10.2007

PF ČR - veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků

PF ČR - seznam pozemků

31.8.2007 30.10.2007
Pozvánka na 7.zasedání ZO konané dne 30.8.2007 20.8.2007 3.9.2007
Zveřejnění záměru obce prodat vlastnický podíl obce na pozemku p.č.246/9 v k.ú.Vojice 14.8.2007 3.9.2007
Pozvánka na 6. zasedání ZO konané dne 26.7.2007 16.7.2007 1.8.2007
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím 25.6.2007 1.8.2007
Pozvánka na 5. zasedání ZO konané dne 13.6.2007 5.6.2007 14.6.2007
Oznámení o veřejném projednání posudku na záměr stavby komunikace R 35 v úseku "Úlibice - Hradec Králové" 22.5.2007 6.6.2007
Plnění rozpočtu DSO Podchlumí za rok 2006 2.5.2007 7.6.2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podchlumí za rok 2006 2.5.2007 7.6.2007
Zaměstnanec ve Sportovně rekreačním areálu - výběrové řízení 2.5.2007 22.5.2007
Pozvánka na 4. zasedání ZO konané dne 26.4.2007 17.4.2007 2.5.20047
Posuzování vlivu záměru stavby komunikace R 35 na životní prostředí 17.4.2007 2.5.2007
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím 16.4.2007 18.5.2007
Oznámení o problémech nakládání s vodami v oblasti povodí Horního a Středního Labe 1.4.2007 3.10.2007
Zveřejnění nákladů na netříděný odpad za rok 2006 26.3.2007

26.4.2007

Závěrečný účet obce za rok 2006 23.3.2007

26.4.2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

15.2.2007

16.4.2007

Pozvánka na 3. zasedání ZO konané dne 27.2.2007 15.2.2007 2.3.2007
Návrh rozpočtu obce na rok 2007 12.2.2007 2.3.2007
Zveřejnění záměru obce o prodeji části poz.p.č.201/1 a 201/7 v k.ú. Vojice 1.2.2007 2.3.2007
Zveřejnění záměru obce o koupi pozemků v lomu v Podh. Újezdě od st.p. Karosa 17.1.2007 7.2.2007
Nabídka pozemků PF ČR určených k převodu dle z.č.229/1991 Sb. 16.1.2007 20.2.2007
Pozvánka na 2. zasedání ZO konané dne 30.1.2007 11.1.2007 5.2.2007