Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky

 

Přehled platných Obecně závazných vyhlášek a Nařízení obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podhorní Újezd a Vojice (51.5 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku ze psů (24.38 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (27.41 kB)

Nařízení obce č. 1/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce (53.5 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (31.01 kB)

 

 

 

 

 

Rok 2000

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 2/2000, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - zrušena

01.03.2000

Rok 2001

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obecního zastupitelstva obce Podhorní Újezd a Vojice č. 1/2001 o zákazu volného pobíhání psů na území obce - zrušena 15.05.2001
2/2001 Místní poplatek ze psů - zrušena zrušena

Rok 2002

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku ze psů - zrušena

zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem - zrušena

zrušena

Rok 2003

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena

zrušena

Opatření č. 1/2003 - Řád veřejného pohřebiště ve Vojicích - zrušeno

zrušena

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místních poplatcích - zrušena

zrušena

Rok 2004

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - zrušena

zrušena

Rok 2005

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se ruší výhláška č. 4/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

01.01.2005

Veřejná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru

15.03.2005

Vyhláška obce Podhorní Újezd a Vojice č. 03/2005 o tvorbě a použití "Fondu rozvoje bydlení" - zrušena 01.07.2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru

 

Rok 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2005 o tvorbě a použití "Fondu rozvoje bydlení" - zrušena

Rok 2011

Obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů - zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Podhorní Újezd a Vojice - zrušena

Rok 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena

Rok 2015

Řád veřejného pohřebiště obce Podhorní Újezd a Vojice - neplatný

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Podhorní Újezd a Vojice - zrušena

Rok 2020

Obecně závazná vyhláška obce Podhorní Újezd a Vojice č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Podhorní Újezd a Vojice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Podhorní Újezd a Vojice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu - zrušena

Řád veřejného pohřebiště obce Podhorní Újezd a Vojice

 

 

31.07.2005

 

 

 

 

 

 

 

zrušena

 

zrušena

 

zrušena

 

 

 

zrušena

 

 

zrušeno

 

 

 

zrušena

 

 

1.1.2020

 

1.1.2020

 

 

 

 

 

15.3.2021

 

Důležité zákony

 

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Usnesení zastupitelstva

Rok  2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

 

 

 

 • Výběrová řízení

 

 • nejsou vloženy žádné dokumenty