Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace o průběhu projektu

Obecné informace o projektu

Název projektu: Regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti v obci Podhorní Újezd a Vojice

Název žadatele: Obec Podhorní Újezd a Vojice, Vojice 151, 508 01 Hořice, okres Jičín

Statutární zástupce: Miloš Adam, starosta obce

Doba trvání projektu: od 1. 4. 2008 do 30. 11. 2009, tj. 20 měsíců

Celková výše dotace: 8 980 104,07 Kč

Identifikace operačního programu

Operační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova

Stručný obsah projektu

Realizací projektu v obci Podhorní Újezd a Vojice dojde k regeneraci veřejných prostranství a dojde k významnému rozšíření občanské vybavenosti a infrastruktury pro volný čas. Současně dojde k regeneraci památek. Budou upraveny chodníky vedoucí do obce od hlavní silnice I/35. Na této komunikaci dojde k výměně autobusových zastávek. Oprava chodníků je nutná kvůli bezpečnosti dětí a občanů. Dojde k úpravě prostranství před hřbitovem, do tohoto prostoru bude přestěhována socha sv. Jana Nepomuckého. V celé obci budou osazeny nové lavičky, stojany na kola a obecní vývěsky. V rámci úprav prostranství dojde k vybudování dětského hřiště, umístění soch pohádkových postav, úpravy stání kontejnerů na tříděný odpad a prostoru staré požární nádrže. Konečný vzhled jednotlivých prvků byl navržen ve variantách a veřejnost měla možnost se k návrhům vyjádřit. Výsledné řešení bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce.

Vybrané aktivity v rámci projektu:

· Vybudování dětského hřiště a informačních vývěsek.

· Regenerace prostranství u hřbitova včetně přestěhování sochy Sv. Jana Nepomuckého.

· Výstavba přístřešků na kontejnery a výměna schránek na jídlonosiče.

· Osazení obecního mobiliáře.

· Regenerace prostranství u sochy M.J. Husa.

· Rozšíření obecního rozhlasu včetně mobilního informačního panelu.

· Výměna autobusových čekáren.

· Rekonstrukce přístupové komunikace a chodníků.

· aj. aktivity.

Aktuální stav projektu k 1. 1. 2009

  • Do konce března 2008 byla zpracována žádost do Regionálního operačního programu.
  • V současné době je ukončena většina aktivit v oblasti výběrových řízení a s jejich vítězi jsou uzavřeny smlouvy.
  • Byly odstartovány stavební práce v rámci projektu.
  • V nejbližších měsících budou ukončena zbylá výběrová řízení, dokončeny stavební a jiné práce, proběhnou sadovnické úpravy oblasti a prostor bude „osázen“ panely naučných a informačních stezek.

Stav projektu k 31. 8. 2009

PUAV_letákEU_2009.pdf