Obsah

Stránka

Archiv

Betlémské světlo 2021


Betlémské světlo 2021


15. 12. 2021

Putovní dětský den aneb rozloučení s prázdninami


 Putovní dětský den aneb rozloučení s prázdninami


24. 8. 2021

Ukliďme Česko, ukliďme i naši obec 18.9.2021


Ukliďme Česko, ukliďme i naši obec Podhorní Újezd a Vojice 18. září 2021


18. 8. 2021

Sběr starého železa a elektroodpadu


Dne 1. května 2021 proběhl v obci sběr starého železa a elektroodpadu. Protože jsme předpokládali velké množství neskladných předmětů, objednali jsme největší možný kontejner „Abroll“ s délkou 6,5m a objemem 38 m3 . Dále jsme nepodcenili začátek akce a vyrazili již po 8 hodině ranní namísto inzerované 9. Oproti loňskému roku nám přálo i počasí a nemuseli jsme se nikde schSběr železa a elektroodpadu 2021ovávat před deštěm. Takže krom hodinové pauzy na oběd jsme překládali staré železo a elektroodpad téměř do 17 hodin, a to v počtu 9 lidí.

Zvláštní poděkovaní patří panu Miroslavu Kozákovi za pomoc se starší technikou Praga V3S, který nám zajistil naložení nejtěžších pokladů. Krom plného kontejneru jsme odvezli ještě jednu káru do Ostroměře. Celkem jsme tedy nasbírali přes 6 tun kovového odpadu. Také v případě sběru elektroodpadu jsme si oproti loňsku „polepšili“ cca o 40 %, a to jak ve sběru velkých spotřebičů, tak ve sběru tzv. bagů, kde jeden bag = cca 1 m3 menších spotřebičů. Vyřazené elektrospotřebiče je možné zdarma odevzdat v areálu technických služeb v obci (býv. konibar, pozn. red.).

Další organizovaný sběr po celé obci proběhne na jaře 2022.

Děkuji zúčastněným a všem ostatním, co se zapojili.

Za SDH Vojice Petr Bílek

Sběr železa a elektroodpadu 2021


18. 5. 2021

Ukliďme Česko, ukliďme i naši obec


24. dubna 2021 v 9 hodin jsme se v poměrně velkém počtu (asi 40 lidí) sešli na návsi. ProtožeUkliďme Česko, ukliďme i naši obec Podhorní Újezd a Vojice 2021 převládaly maminky s dětmi a kočárky, zvolili jsme jako hlavní úklid lesa.

Dalším bodem úklidu byla zaneřáděná místa u zašlých lesních cest a běžné odpadky podél současných hlavních cest. V neposlední řadě jsme se zaměřili na pohozené papírky v obci, kterých ale naštěstí nebylo mnoho. Kolem 11 dopoledne už byla většina uklizena a mohli jsme se rozejít k obědu. Naštěstí vládní koronavirové restrikce umožnily setkávání osob, takže jsme celou akci zhodnotili odpoledne u rybníka. Dětem jsme připravili opékání buřtů. Všichni se již těší na 18. září 2021, kdy bude organizován další úklid.

Členové SDH Vojice


3. 5. 2021

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Podhorní Újezd a Vojice


V letošním roce zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Vojice, pod záštitouÚklid odpadků září 2020 celorepublikové akce „Ukliďme svět - ukliďme Česko“, úklid odpadků v obci Podhorní Újezd a Vojice. Úklid odpadků proběhl dne 19. září 2020. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice vyzbrojeni rukavicemi postupně prošli naší obci a sezbírali odpadky podél cest. Odpadky jsme následně roztřídili a odvezli do kontejnerů. I když se nás letos na tuto akci sešlo poněkud menší množství než jiné roky, povedlo se nám uklidit poměrně velké množství pohozených odpadků. Rád bych poděkoval všem účastníkům této akce za dobře odvedenou práci. Jsme velice rádi, že i za dnešní komplikované situace se nám povedlo zorganizovat tuto akci a přispět tím ke zkrášlení naší obce.


22. 9. 2020

Putovní dětský den aneb rozloučení s prázdninami 2020


Malování na obličejSbor dobrovolných hasičů Vojice dne 29.8.2020 uspořádal putovní dětský den. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice připravili pro děti zhruba 3 kilometry dlouhý okruh, na kterém si zůčastněné děti osvojovali různé znalosti a dovednosti. Pod vedením Čarodějnic si zaskákaly v pytlích, za asistence Rytířů Kulatého SLovení ryb s vodníkemtolu si zastřílely z luku, naučily se chytat ryby z kouzelného rybníčku vodníka Česílka, s Rumcajsovou pomocí děti prošly cestičkou kudy chodíval Cipísek, osvojily si i dovednost hodu granátem, střelbu ze vzduchovky, a také si děti mohly vyzkoušet i kovářské dovednosti pod vedením zkušených mistrů kovářů za skupiny KOvářův KOčovný TáborKovářova Kočovného Tábora. Po absolvování všech připravených disciplín a zodpovězení otázek, které byli připravení po cestě, děti obdržely balíček sladkostí, diplom a mohly si s rodiči opéct buřty v areálu koupaliště obce Podhorní Újezd a Vojice. Na závěr se děti mohly nechat zkrášlit malováním na obličej. Akce se zůčastnilo přes 50 dětí. Sbor dobrovolných hasičů ÚčinkujícíVojice by chtěl touto cestou poděkovat všem zůčastněným, kteří se podíleli na přípravách a realizaci tohoto dětského dne. Pevně věříme, že se nám tato akce podaří zorganizovat i v příštím roce 2021.


30. 8. 2020

Umístění trampolíny do sportovního areálu koupaliště v obci Podhorní Újezd a Vojice


Hloubení jámy pro trampolínu.Dne 25.07.2020 členové sboru dobrovolných hasičů Vojice umístili do sportovního areálu koupaliště obce Podhorní Újezd a Vojice prostornou trampolínu od společnosti MasterJump. Umístění trampolíny

Trampolínu jsme zakoupili za utržené peníze ze sběru železného šrotu a elektroodpadu, který proběhl v květnu letošního roku. Pevně věříme, že trampolína bude zajímavým spestřením dětského hřiště a bude dlouho sloužit občanům naší obce.Zkouška pevnosti


26. 7. 2020

Sběr elektroodpadu a železného šrotu 2020


Sbor dobrovolných hasičů Vojice uskutečnil dne 2.5.2020 sběr elektroodpadu a kovového šrotu v obci Podhorní Újezd a Vojice. Členové sboru dobrovolných hasičů vystrojeni rukavicemi a rouškami postupně projeli celou obec Podhorní Újezd a Vojice a sesbírali kovový šrot a elektroodpad, který připravili občané obce k silnici. Následně zajistili odvoz a likvidaci elektroodpadu a také odvoz kovového šrotu přímo do sběrného dvora.

Sběr železa a elektroodpaduDíky štědrosti občanů naší obce, kteří se zbavili kovového štrotu a elektroodpadu, hasiči utrželi nemalý finančí obnos. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice se rozhodli, že za výtěžek z této akce zakoupí pro občany naší obce prostornou trampolínu, kterou umístí do Sportovního areálu v Podhorním Újezdu (areál koupaliště). Zastipitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice na zasedání obecního zastupitelstva dne 14.5.2020 schválilo umístění trampolíny v areálu koupaliště. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice trampolínu zakoupili a v současné době čekají na její dodání přímo od výrobce. Jakmile bude trampolína dodána, zajistíme montáž trampolíny a její umístění přímo v areálu koupaliště. Předpokládaný termín dodání trampolíny je v druhé polovině července 2020.

Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům naší obce, kteří hasičům věnovali kovový šrot a elektroodpad, díky čemuž jsme mohli nepotřebný odpad zreciklovat a promněníme jej v zábavu a radost pro děti.


13. 6. 2020

Hasičský bál 2020


Sbor dobrovolných hasičů Vojice uskutečnil dne 11.1.2020 již tradiční Hasičský bál. Bál se konal v obecním hostinic Na Rohu. K poslechu i tanci nám zahrála hudební skupina SERVIS&VOKAP, občerstvení zajistili členové TJ Sokol Podhorní Újezd.

Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice, by chtěli touto cestou srdečně poděkovat všem sponzorům, diky kterým se nám podařila zajistit opravdu bohatá tombola.

Děkujeme všem zůčastněným za hojnou účast a již teď se těšíme na další bál, který máme v plánu uskutečnit v lednu 2021.

Tombola - seznam cen sponzoři


11. 1. 2020
Archiv

Stránka