Obsah

Stránka

Archiv

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Podhorní Újezd a Vojice


V letošním roce zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Vojice, pod záštitouÚklid odpadků září 2020 celorepublikové akce „Ukliďme svět - ukliďme Česko“, úklid odpadků v obci Podhorní Újezd a Vojice. Úklid odpadků proběhl dne 19. září 2020. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice vyzbrojeni rukavicemi postupně prošli naší obci a sezbírali odpadky podél cest. Odpadky jsme následně roztřídili a odvezli do kontejnerů. I když se nás letos na tuto akci sešlo poněkud menší množství než jiné roky, povedlo se nám uklidit poměrně velké množství pohozených odpadků. Rád bych poděkoval všem účastníkům této akce za dobře odvedenou práci. Jsme velice rádi, že i za dnešní komplikované situace se nám povedlo zorganizovat tuto akci a přispět tím ke zkrášlení naší obce.


22. 9. 2020

Putovní dětský den aneb rozloučení s prázdninami 2020


Malování na obličejSbor dobrovolných hasičů Vojice dne 29.8.2020 uspořádal putovní dětský den. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice připravili pro děti zhruba 3 kilometry dlouhý okruh, na kterém si zůčastněné děti osvojovali různé znalosti a dovednosti. Pod vedením Čarodějnic si zaskákaly v pytlích, za asistence Rytířů Kulatého SLovení ryb s vodníkemtolu si zastřílely z luku, naučily se chytat ryby z kouzelného rybníčku vodníka Česílka, s Rumcajsovou pomocí děti prošly cestičkou kudy chodíval Cipísek, osvojily si i dovednost hodu granátem, střelbu ze vzduchovky, a také si děti mohly vyzkoušet i kovářské dovednosti pod vedením zkušených mistrů kovářů za skupiny KOvářův KOčovný TáborKovářova Kočovného Tábora. Po absolvování všech připravených disciplín a zodpovězení otázek, které byli připravení po cestě, děti obdržely balíček sladkostí, diplom a mohly si s rodiči opéct buřty v areálu koupaliště obce Podhorní Újezd a Vojice. Na závěr se děti mohly nechat zkrášlit malováním na obličej. Akce se zůčastnilo přes 50 dětí. Sbor dobrovolných hasičů ÚčinkujícíVojice by chtěl touto cestou poděkovat všem zůčastněným, kteří se podíleli na přípravách a realizaci tohoto dětského dne. Pevně věříme, že se nám tato akce podaří zorganizovat i v příštím roce 2021.


30. 8. 2020

Umístění trampolíny do sportovního areálu koupaliště v obci Podhorní Újezd a Vojice


Hloubení jámy pro trampolínu.Dne 25.07.2020 členové sboru dobrovolných hasičů Vojice umístili do sportovního areálu koupaliště obce Podhorní Újezd a Vojice prostornou trampolínu od společnosti MasterJump. Umístění trampolíny

Trampolínu jsme zakoupili za utržené peníze ze sběru železného šrotu a elektroodpadu, který proběhl v květnu letošního roku. Pevně věříme, že trampolína bude zajímavým spestřením dětského hřiště a bude dlouho sloužit občanům naší obce.Zkouška pevnosti


26. 7. 2020

Sběr elektroodpadu a železného šrotu 2020


Sbor dobrovolných hasičů Vojice uskutečnil dne 2.5.2020 sběr elektroodpadu a kovového šrotu v obci Podhorní Újezd a Vojice. Členové sboru dobrovolných hasičů vystrojeni rukavicemi a rouškami postupně projeli celou obec Podhorní Újezd a Vojice a sesbírali kovový šrot a elektroodpad, který připravili občané obce k silnici. Následně zajistili odvoz a likvidaci elektroodpadu a také odvoz kovového šrotu přímo do sběrného dvora.

Sběr železa a elektroodpaduDíky štědrosti občanů naší obce, kteří se zbavili kovového štrotu a elektroodpadu, hasiči utrželi nemalý finančí obnos. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice se rozhodli, že za výtěžek z této akce zakoupí pro občany naší obce prostornou trampolínu, kterou umístí do Sportovního areálu v Podhorním Újezdu (areál koupaliště). Zastipitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice na zasedání obecního zastupitelstva dne 14.5.2020 schválilo umístění trampolíny v areálu koupaliště. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice trampolínu zakoupili a v současné době čekají na její dodání přímo od výrobce. Jakmile bude trampolína dodána, zajistíme montáž trampolíny a její umístění přímo v areálu koupaliště. Předpokládaný termín dodání trampolíny je v druhé polovině července 2020.

Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům naší obce, kteří hasičům věnovali kovový šrot a elektroodpad, díky čemuž jsme mohli nepotřebný odpad zreciklovat a promněníme jej v zábavu a radost pro děti.


13. 6. 2020

Hasičský bál 2020


Sbor dobrovolných hasičů Vojice uskutečnil dne 11.1.2020 již tradiční Hasičský bál. Bál se konal v obecním hostinic Na Rohu. K poslechu i tanci nám zahrála hudební skupina SERVIS&VOKAP, občerstvení zajistili členové TJ Sokol Podhorní Újezd.

Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice, by chtěli touto cestou srdečně poděkovat všem sponzorům, diky kterým se nám podařila zajistit opravdu bohatá tombola.

Děkujeme všem zůčastněným za hojnou účast a již teď se těšíme na další bál, který máme v plánu uskutečnit v lednu 2021.

Tombola - seznam cen sponzoři


11. 1. 2020

Co se o nás píše - Jičínský deník


9. 1. 2020

Ocenění od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresu Jičín


Dne 28.12.2019 na Valné hromadě náš sbor obdržel ocenění od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresu Jičín a to Medaili za příkladnou práci. Tohoto ocenění si velice vážíme.

Medaile za příkladnou práci


30. 12. 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme i naši obec


21. září jsme se sešli již potřetí na úklid obce. Tentokrát jsme se zaměřili především na Vojice. Rodiny s dětmi obdrželi svačinu na cestu a prošly vytipovaná místa v lese, cestu do Konecchlumí a zpět. My ostatní jsme se zaměřili na nejpalčivější místa v obci, což byly podle nás poházené pneumatiky vedle bývalého krabína a zaneřáděná strž vedle pomníku Mistra Jana Husa, kde byly jak čerstvé, tak i řádně uleželé odpadky. Před polednem jsme již měli hotovo. Většinu posmíraného odpadu jsme roztřídili do kontejnerů v obci. Počasí nám přálo a akce se povedla na výbornou. Odpoledne jsme sběr zhodnotili při opékání buřtů u nasičské nádrže. Tímto děkuji všem účastníkům za pomoc při zkrášlení obce a těšíme se na další setkání na jaře 2020.


30. 12. 2019

Oslava 130. výročí od založení SDH Vojice


1.6.2019 - Oslava 130 let od založení SDH VojiceDne 1.6.2019 proběhla oslava 130. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vojicích. Oslava započala slavnostním průvodem, který vyrazil lehce po druhé hodině od hasičské zbrojnice, prošel kolem školky, Obecního úřadu směrem k Pomníku padlých v Podhorním Újezdu. U pomníku se průvod na krátko zastavil. Členové SDH Vojice projevili úctu všem padlím v bojích I. a II. Světové války, a to slavnostním položením květin. Dechová kapela Javorka, která šla v čele průvodu k tomuto slavnostnímu aktu zahrála Českou hymnu. Následně se průvod odebral do Sportovně-relaxačního areálu v Podhorním Újezdu, kde již naplno započala oslava.

Zábava pro děti.Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne plné her a dalších zajímavostí. Celé odpoledne probíhalo (pro děti velmi oblíbené) malování na obličej pod vedením zkušených děvčata ze Studia Čtyřlístek. Děti si mohly vystřelit na terče ze vzduchovky za asistence pana Plítka, zaskákat ve skákacím hradu, ukovat vlasní hřebík pod odborným dohledem dobových kovářů ze skupiny „Kovářův kočovný tábor“, zastřílet z luku či vyzkoušet brnění, meče a další sečné zbraně za asistence rytířské skupiny „Rytíři kulatého stolu“. Členové SDH Vojice dětem rozdávali balónky a další drobnosti.

Pro dospělé bylo zajištěné bohaté občerstvení ve formě různých nápojů a pochutin, které zajišťovala Sharon Moscato. Celé odpoledne oslavu hudebně doprovázela Dechová kapela Javorka, pro děti mixoval hudbu DJ PAMPIN. K vidění v rámci oslavy byla i ukázka vyprošťování osoby z havarovaného automobilu, kterou provedli zkušení hasiči z Hořic. Členové SDH Vojice předvedli „dobový hasičský útok“ s dvoukolovou motorovou stříkačkou od firmy Stratílek z Vysokého Mýta z roku 1929. V rámci oslavy byla v areálu vystavená i hasičská technika od spřátelených hasičských sboru z okolních obcí (SDH Holovousy, SDH Ostroměř, SDH HořiceSDH Sobčice). V průběhu celého dne si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií, hasičských uniforem a kronik, kterou připravil Marek Šorm.

Večer pro potěchu dospělých zahrála k poslechu i k tanci hudební kapela „Fanda a jeho banda“.

 

Členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice, by chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celé oslavy.

 

Především bychom chtěli velice poděkovat sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či věcnými dary.

Sponzoři:

  • Sharon Moscato

  • Jana a Jiří Kubištovi – Kubištovy hořické trubičky

  • Boris Ulrych

  • M&Psvar s.r.o

  • Roman Čermák


9. 6. 2019

Okrsková soutěž v požárním sportu


11.5.2019 - Okrsková soutěž v požárním sportuSbor dobrovolných hasičů Vojice v letošním roce pořádal Okrskovou soutěž v požárním sportu. Soutěž se uskutečnila 11. května 2019 ve Sportovně-relaxačním areálu v Podhorním Újezdu. Soutěže se zůčastilo celkem 23 družstev z toho bylo 8 družstev mužů, 2 družstva žen a 13 družstev dětí. Soutěže se zůčastnila družsta: SDH Holovousy, SDH Lískovice, SDH Ostroměř, SDH Staré Smrkovice, SDH Nevrátice, SDH Sobčice, SDH Třtěnice a SDH Vojice. Soutěž se skládala z 2 disciplýn: štafetový běh a požární útok.

V kategorii MUŽI se na 1. místě umístilo družstvo SDH Ostroměř, 2. místo SDH Holovousy a 3. místo SDH Lískovice. SDH Vojice se umístili na 4. místě. Mezi 3. a 4. místem byl časový rozdíl pouhých 8 desetin vteřiny.

V kategorii ŽENY se na 1. místě umístilo družstvo SDH Holovousy a na 2. místě SDH Staré Smrkovice.

Odpoledne bylo vyhrazeno dětem. Pro dětská družstva byly připravené také 2 disciplíny. Děti předvedly štafetový běh a ukázku požárního útoku. Sešlo se celkem 13 detských družstev (3 družstva PŘÍPRAVKY, 5 družstev kategorie MLADŠÍ ŽÁCI a 5 družstev kategorie STARŠÍ ŽÁCI). Všechny zůčastněné děti předvedly pozoruhodné výkony, za něž obdržely balíčky se sladkostmi, medaile, diplomy a poháry.


13. 5. 2019
Archiv

Stránka