Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Oslava 130. výročí od založení SDH Vojice


Dne 1.6.2019 proběhla oslava 130. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vojicích. Oslava započala slavnostním průvodem, který vyrazil lehce po druhé hodině od hasičské zbrojnice, prošel kolem školky, Obecního úřadu směrem k Pomníku padlých v Podhorním Újezdu. U pomníku se průvod na krátko zastavil. Členové SDH Vojice projevili úctu všem padlím v bojích I. a II. Světové války, a to slavnostním položením květin. Dechová kapela Javorka, která šla v čele průvodu k tomuto slavnostnímu aktu zahrála Českou hymnu. Následně se průvod odebral do Sportovně-relaxačního areálu v Podhorním Újezdu, kde již naplno započala oslava.

Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne plné her a dalších zajímavostí. Celé odpoledne probíhalo (pro děti velmi oblíbené) malování na obličej pod vedením zkušených děvčata ze Studia Čtyřlístek. Děti si mohly vystřelit na terče ze vzduchovky za asistence pana Plítka, zaskákat ve skákacím hradu, ukovat vlasní hřebík pod odborným dohledem dobových kovářů ze skupiny „Kovářův kočovný tábor“, zastřílet z luku či vyzkoušet brnění, meče a další sečné zbraně za asistence rytířské skupiny „Rytíři kulatého stolu“. Členové SDH Vojice dětem rozdávali balónky a další drobnosti.

Pro dospělé bylo zajištěné bohaté občerstvení ve formě různých nápojů a pochutin, které zajišťovala Sharon Moscato. Celé odpoledne oslavu hudebně doprovázela Dechová kapela Javorka, pro děti mixoval hudbu DJ PAMPIN. K vidění v rámci oslavy byla i ukázka vyprošťování osoby z havarovaného automobilu, kterou provedli zkušení hasiči z Hořic. Členové SDH Vojice předvedli „dobový hasičský útok“ s dvoukolovou motorovou stříkačkou od firmy Stratílek z Vysokého Mýta z roku 1929. V rámci oslavy byla v areálu vystavená i hasičská technika od spřátelených hasičských sboru z okolních obcí (SDH Holovousy, SDH Ostroměř, SDH HořiceSDH Sobčice). V průběhu celého dne si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií, hasičských uniforem a kronik, kterou připravil Marek Šorm.

Večer pro potěchu dospělých zahrála k poslechu i k tanci hudební kapela „Fanda a jeho banda“.

 

Členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice, by chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celé oslavy.

 

Především bychom chtěli velice poděkovat sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či věcnými dary.

Sponzoři:

  • Sharon Moscato

  • Jana a Jiří Kubištovi – Kubištovy hořické trubičky

  • Boris Ulrych

  • M&Psvar s.r.o

  • Roman Čermák


9. 6. 2019
Archiv

Stránka

  • 1