Obsah

Stránka

Archiv

Ocenění od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresu Jičín


Dne 28.12.2019 na Valné hromadě náš sbor obdržel ocenění od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresu Jičín a to Medaili za příkladnou práci. Tohoto ocenění si velice vážíme.

Medaile za příkladnou práci


30. 12. 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme i naši obec


21. září jsme se sešli již potřetí na úklid obce. Tentokrát jsme se zaměřili především na Vojice. Rodiny s dětmi obdrželi svačinu na cestu a prošly vytipovaná místa v lese, cestu do Konecchlumí a zpět. My ostatní jsme se zaměřili na nejpalčivější místa v obci, což byly podle nás poházené pneumatiky vedle bývalého krabína a zaneřáděná strž vedle pomníku Mistra Jana Husa, kde byly jak čerstvé, tak i řádně uleželé odpadky. Před polednem jsme již měli hotovo. Většinu posmíraného odpadu jsme roztřídili do kontejnerů v obci. Počasí nám přálo a akce se povedla na výbornou. Odpoledne jsme sběr zhodnotili při opékání buřtů u nasičské nádrže. Tímto děkuji všem účastníkům za pomoc při zkrášlení obce a těšíme se na další setkání na jaře 2020.


30. 12. 2019

Oslava 130. výročí od založení SDH Vojice


1.6.2019 - Oslava 130 let od založení SDH VojiceDne 1.6.2019 proběhla oslava 130. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vojicích. Oslava započala slavnostním průvodem, který vyrazil lehce po druhé hodině od hasičské zbrojnice, prošel kolem školky, Obecního úřadu směrem k Pomníku padlých v Podhorním Újezdu. U pomníku se průvod na krátko zastavil. Členové SDH Vojice projevili úctu všem padlím v bojích I. a II. Světové války, a to slavnostním položením květin. Dechová kapela Javorka, která šla v čele průvodu k tomuto slavnostnímu aktu zahrála Českou hymnu. Následně se průvod odebral do Sportovně-relaxačního areálu v Podhorním Újezdu, kde již naplno započala oslava.

Zábava pro děti.Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne plné her a dalších zajímavostí. Celé odpoledne probíhalo (pro děti velmi oblíbené) malování na obličej pod vedením zkušených děvčata ze Studia Čtyřlístek. Děti si mohly vystřelit na terče ze vzduchovky za asistence pana Plítka, zaskákat ve skákacím hradu, ukovat vlasní hřebík pod odborným dohledem dobových kovářů ze skupiny „Kovářův kočovný tábor“, zastřílet z luku či vyzkoušet brnění, meče a další sečné zbraně za asistence rytířské skupiny „Rytíři kulatého stolu“. Členové SDH Vojice dětem rozdávali balónky a další drobnosti.

Pro dospělé bylo zajištěné bohaté občerstvení ve formě různých nápojů a pochutin, které zajišťovala Sharon Moscato. Celé odpoledne oslavu hudebně doprovázela Dechová kapela Javorka, pro děti mixoval hudbu DJ PAMPIN. K vidění v rámci oslavy byla i ukázka vyprošťování osoby z havarovaného automobilu, kterou provedli zkušení hasiči z Hořic. Členové SDH Vojice předvedli „dobový hasičský útok“ s dvoukolovou motorovou stříkačkou od firmy Stratílek z Vysokého Mýta z roku 1929. V rámci oslavy byla v areálu vystavená i hasičská technika od spřátelených hasičských sboru z okolních obcí (SDH Holovousy, SDH Ostroměř, SDH HořiceSDH Sobčice). V průběhu celého dne si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií, hasičských uniforem a kronik, kterou připravil Marek Šorm.

Večer pro potěchu dospělých zahrála k poslechu i k tanci hudební kapela „Fanda a jeho banda“.

 

Členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice, by chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celé oslavy.

 

Především bychom chtěli velice poděkovat sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či věcnými dary.

Sponzoři:

  • Sharon Moscato

  • Jana a Jiří Kubištovi – Kubištovy hořické trubičky

  • Boris Ulrych

  • M&Psvar s.r.o

  • Roman Čermák


9. 6. 2019

Okrsková soutěž v požárním sportu


11.5.2019 - Okrsková soutěž v požárním sportuSbor dobrovolných hasičů Vojice v letošním roce pořádal Okrskovou soutěž v požárním sportu. Soutěž se uskutečnila 11. května 2019 ve Sportovně-relaxačním areálu v Podhorním Újezdu. Soutěže se zůčastilo celkem 23 družstev z toho bylo 8 družstev mužů, 2 družstva žen a 13 družstev dětí. Soutěže se zůčastnila družsta: SDH Holovousy, SDH Lískovice, SDH Ostroměř, SDH Staré Smrkovice, SDH Nevrátice, SDH Sobčice, SDH Třtěnice a SDH Vojice. Soutěž se skládala z 2 disciplýn: štafetový běh a požární útok.

V kategorii MUŽI se na 1. místě umístilo družstvo SDH Ostroměř, 2. místo SDH Holovousy a 3. místo SDH Lískovice. SDH Vojice se umístili na 4. místě. Mezi 3. a 4. místem byl časový rozdíl pouhých 8 desetin vteřiny.

V kategorii ŽENY se na 1. místě umístilo družstvo SDH Holovousy a na 2. místě SDH Staré Smrkovice.

Odpoledne bylo vyhrazeno dětem. Pro dětská družstva byly připravené také 2 disciplíny. Děti předvedly štafetový běh a ukázku požárního útoku. Sešlo se celkem 13 detských družstev (3 družstva PŘÍPRAVKY, 5 družstev kategorie MLADŠÍ ŽÁCI a 5 družstev kategorie STARŠÍ ŽÁCI). Všechny zůčastněné děti předvedly pozoruhodné výkony, za něž obdržely balíčky se sladkostmi, medaile, diplomy a poháry.


13. 5. 2019

Sběr elektroodpadu a železného šrotu


4.5.2019 - Sběr elektroodpadu a železného šrotuSbor dobrovolných hasičů Vojice uskutečnil dne 4. května 2019 pro občany obce Podhorní Újezd a Vojice sběr elektroodpadu a železného šrotu. Členové sboru postupně projeli celou obec Podhorní Újezd a Vojice a sesbírali od občanů obce nepotřebné staré elektrospotřebiče (televize, monitory, lednice, pračky, mikrovlnky, rychlovarné konvice atd.) a kovový šrot. Mnohdy pomohli dobrovolní hasiči občanům obce s vynesením těžkých elektrospotřebičů přímo z jejich obydlí. Následně dobrovolní hasiči zařídili likvidaci nepotřebných elektrospotřebičů a odvoz kovového šrotu přímo do sběrného dvoru. Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice uskutečnili tuto akci především jako službu pro veřejnost. Příští sběr elektroodpadu a železného šrotu je naplánován na jaro roku 2020.


6. 5. 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme i naši obec


6.4.2019 úklid odpadků v obci a jejím okolíV letošním roce zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Vojice, pod záštitou celorepublikové akce „Ukliďme svět - ukliďme Česko“, úklid odpadků v obci Podhorní Újezd a Vojice a jejím nejbližším okolí. Úklid odpadků proběhl dne 6. dubna 2019. Členové sboru dobrovolných hasičů se společně s dobrovolníky pustili do likvidace několika „černých skládek“ v katastru obce a zároveň také prošli většinu cest v obci Podhorní Újezd a Vojice a sesbírali odpadky, které našli poblíž cest a veřejných prostranství. Akce se zůčastnilo zhruba 30 dospělých osob a 8 dětí. Podařilo se uklidit vytipované „černé skládky“, které byly v okolí obce. Sesbírané odpadky členové sboru dobrovolných hasičů odvezli do obecního kontejneru. Množství uklizených odpadků v tomto roce bylo opravdu veliké, naplnil se téměř celý kontejner netříděného odpadu a také se podařilo vytřídit velké množství tříděného odpadu (železo, sklo a plasty). Pro členy SDH Vojice je to už 2. zkušenost s úklidem odpadků v katastru obce Podhorní Újezd a Vojice pod záštitou této celorepublikové a zároveň celosvětové akce „Ukliďme svět – Ukliďme česko“. Členové SDH Vojice pevně věří, že svým konáním alespoň částečně přispěli ke zkrášlení obce Podhorní Újezd a Vojice, a že jejich konání při likvidaci odpadků bude dobrým vzorem pro mladší generace.


8. 4. 2019
Archiv

Stránka