Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Hasičská zbrojnice

V lednu letošního roku nám zastupitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice svěřilo do užívání celou budovu č.p. 174 – budova hasičské zbrojnice. Budova hasičské zbrojnice nám byla svěřena do užívání formou dlouhodobého pronájmu.

Abychom mohli budovu hasičské zbrojnice začít plně využívat k aktivitám sboru, bylo nutné provést kompletní rekonstrukci budovy. Sbor dobrovolných hasičů Vojice proto zažádal o poskytnutí dotace z fondu Královéhradeckého kraje, a taktéž zažádal o poskytnutí příspěvku na rekontrukci budovy hasičské zbrojnice zastupitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice.

Dotace z fondu Královéhradeckoho kraje nám byla schválena a to dokonce v maximální výši - 60.000,- Kč, taktéž nám byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu obce na rekonstrukci budovy Hasičské zbrojnice. Díky této štědré podpoře jsme se mohli pustit do kompletní rekonstrukce budovy.

Vzhledem k nelehké situaci v letošním roce a různým vládním nařízení, jsme nemohli realizovat všechny plánované akce pro letošní rok, proto jsme se rozhodli, a veškeré finanční prostředky nám svěřené na tyto další akce od obce, jsme investovali do rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice. Budova hasičské zbrojnice nadále zůstáva v majetku obce.

V současné době se práce na rekonstukci budovy, které byly plánované pro letošní rok 2020, postupně chýlí ke konci. Pevně věřím, že díky této rozsáhlé rekonstrukci, nám budova hasičské zbrojnice, bude moci konečně poskytnout dostatečné zázemí pro veškeré aktivity SDH Vojice.

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice. Velmi si vážíme snahy a práce všech členů, také si velice vážíme svěřených finančních prostředků od zastupitelstva  naší obce a zastupitelstva Královéhradeckého kraje, díky kterým se mohl tento projekt začít realizovat.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje