Obsah

Zpět

Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích má dlouhou historii. Datuje se od roku 1889. Členové sboru se dodnes aktivně podílejí při organizici různých kultůrních a společenských akcích konaných v obci Podhorní Újezd a Vojice. Ať už jde o každoroční Hasičský ples, Pálení čarodejnich, Sousedské posezení či výpomoc s dětským dnem či rozsvícení vánočního stromku.

V posledních letech se dobrovolní hasiči ve Vojicích aktivně zapojili do likvidace „černých skládek“ v obci Podhorní Újezd a Vojice a jejím okolí. Taktéž organizují sběr železného šrotu a elektro odpadu v obci. Svým konáním se snaží přispět ke zkrášlení obce a zároveň doufají, že budou dobrým vzorem pro další generace.

Vyznání

Zpět