Vítejte na stránkách obce Obec Podhorní Újezd a Vojice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Tipy na výlet

Cykloturistika

Přes Úhlejov vede jedna konkrétní cyklotrasa. Je zaznamenávána číslem 4086. Délka členité trasy je 22,8 kilometrů. Začíná se na 380 metrech nadmořské výšky, nejvyšší bod dosahuje 671 m.n.m..

Vede následujícími místy: Hořice - Miletín - Úhlejov - Třebihošt - Zvičina - Horní Brusnice- Mostek - Debrné

Hipoturistika

Co je to hipoturistika

Vstupem do 21. století, po čtyřicetiletém úpadku možností chovat jako domácí zvíře koně se taktéž vstupem do Evropské unie otevírají další možnosti jeho využití k obohacení života milovníků koní za účelem cestování na jeho hřbetě. Vzniká nový druh turistiky – hipoturistika (cestování na koni, koňském povoze…) Proto jsou budovány Jezdecké stezky, tak jako je tomu v okolních zemích. Díky rozvoji jezdeckých stezek jsou budovány i jezdecké stanice, kde je možno podnikat ve službách ubytovacích, stravovacích jak pro jezdce tak pro koně.

Jsme součástí páteřní jezdecké stezky, která má počátek v rakouské Vídni a prochází Jihočeským krajem do kraje Pardubického, kde na ranči LL Kovářov je jezdecká křižovatka, vedená západovýchodním směrem spojující Středočeský kraj s Vysočinou dále pak na Moravu. Z Kovářova u Sečské přehrady vede jezdecká stezka přes Kříčeň do Královéhradeckého kraje do Kunčic u Nechanic, krajem Podzvičinska a v budoucnu Podkrkonoším, Krkonošemi a přes státní hranici napříč Polskem až k Baltickému moři.

Proto, aby se splnila oboustranná touha, budou budovány v našem kraji Jezdecké stanice a v jejich okolí Jezdecké stezky. Tyto Oblastní jezdecké stezky budou mít za účel možnost návštěvy historických památek a dalších zajímavostí kraje, na rozdíl od Páteřní stezky, která vede od někudy někam. Zároveň pak budou vznikat malé okruhy kolem Jezdeckých stanic.

Vedle samotných sportovních zážitků přináší hipoturistika krásné zážitky z cest přírodou, zajímavá setkání s místními obyvateli a ostatními turisty.

Jízda po značených stezkách se řídí určitými pravidly, se kterými se seznámíte na jezdeckých stanicích. V současné době je na území Podzvičinska označeno minimum, tyto trasy jsou navrženy prozatím jako doporučené. Trasy byly navrženy OS Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje. Stručné znění pravidel pohybu po stezkách uvádíme dále:

PRAVIDLA POHYBU NA HIPOTRASÁCH

Maximální počet koní ve skupině je 10.

Průvodce nebo vedoucí skupiny ji vede a je za ní odpovědný. Je vybaven mobilním telefonem, znalý pohotovostních čísel v případě potřeby a je informovaný z výchozí stanice o trase, na kterou se vydávají.

Je zakázáno provádět vyjížďky z trasy za účelem projížděk po polích a loukách mimo stezku, vjíždět do lesních porostů, rušit zvěř.

Dbáme opatrnosti na rizikových místech křižování se silniční dopravou, na společných úsecích s turistickými a cykloturistickými značenými stezkami.

Nejezdíme tryskem, neskáčeme překážky, kde neznáme místo doskoku.

Chodce a cyklisty na stezce míjíme v kroku. Při předjíždění dbáme zvláštní opatrnosti. Míjení dvou jezdců volíme zásadně z pravé strany.

Je zakázáno tábořit mimo určená místa a rozdělávat oheň. Chraňte sebe i přírodu.

Jezdci vyjíždějí na jezdeckou stezku na vlastní nebezpečí.

Při vzniku problému s majiteli pozemků, kontrolními orgány Policie ČR, Lesní stráží apod. je třeba okamžitě informovat nejbližší jezdeckou stanici a následně situaci řešit.

Je povinností každého uživatele jezdecké stezky seznámit se s celým provozním řádem.

Hipostezky

Krkonošská stezka (Trasa značena, barva červená, délka 136 km)

Krkonošská stezka se napojuje na nadregionální jezdeckou stezku, která má počátek v rakouské Vídni a prochází Jihočeským krajem do kraje Pardubického. Ze Starých Ždánic pak protíná kraj severním směrem přes Roudnici, Nechanice, Sadovou do Cerekvice nad Bystřicí. Pokračuje kolem Hořic přes Miletín do Úhlejova. Na tomto úseku doporučujeme krátce odbočit k hotelu Pod Zvičinou, kde již brzy rozšíří areál o jezdecký okruh. Zatímco děti absolvují sportovně-relaxační stezku, vy se můžete se kochat úchvatným výhledem na Krkonoše a přitom ochutnávat léčivou vodu z místní studánky. U nedaleké Raisovy boudy se připojuje zeleně značená stezka z Českého ráje. V Bílé Třemešné je možné se zastavit v domě J.A.Komenského. Trasa pokračuje po silnici k pohádkové přehradě Les Království a dále naučnou stezkou přes Nemojov do Nových Domů. Minete Chotěvice, Karlov a Čermnou, dále vaše kroky povedou do Bolkova. Odtud je to jen kousek k Hoffmannovým boudám. Zde se vydejte vlevo na Zrcadlovky, dále po lesní svážnici na Kolínskou boudu. Na rozcestí U Thámových bud je možné krátce odbočit k Vlašským Boudám na farmu Sosna. Z rozcestí ale trasa pokračuje podél potoka Javořím dolem k Javořímu Mlýnu. U mlýna se jezdecká stezka opět připojuje k modré pěší trase přes Velkou Úpu na Výsluní a dále Krakonošovým údolím ke Spálenému Mlýnu. Stezka se stáčí vpravo k Dlouhému hřebenu, rovně přes Cestník. A konečně, tzv. „starou cestou“, se dostanete až do Horních Albeřic a na hranice s Polskem, kde Krkonošská stezka končí. V budoucnu ale dojde k propojení stezek přes Polsko až Baltskému moři.

testovací data

publikováno: 8. 12. 2020 13:09,

Novinky z Volného času