Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

dd

Stránka

Sběr nebezpečného odpadu


Sběr nebezpečného odpadu

v neděli 17.11.2019

Podhorní Újezd u Jednoty 12.35 - 12.45 hodin

Vojice u Přibylových 12.50 - 13.00 hodin

Přijímány budou:

zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje, tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, nepoužité léky, hnojiva, akumulátory, baterie a zářivky

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímáno nebude:

elektro, stavební odpad, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 


16. 10. 2019

Ordinační hodiny v říjnu


16. 10. 2019

Kůrovec lesy a my


16. 10. 2019

Dovolená


Od 10.10. do 14.10. včetně má účetní dovolenou.


9. 10. 2019

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Výměna svítidel veřejného osvětlení"


Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem


30. 9. 2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


25. 9. 2019

Zájezd do divadla do Prahy


11. 9. 2019

Užitečné publikace


Vážení občané a návštěvníci naší obce

 

V kanceláři obecního úřadu můžete obdržet užitečné publikace

 

 • Cesta kamene – objevujte kamenné krásy na území České republiky a Polska

   

 • Podkrkonoší

   

 • Podkrkonoší regionální produkt – katalog certifikovaných výrobků

   

 • Katalog firem a podnikatelů

6. 8. 2019

Placení poplatků v roce 2019


Povinnosti občanů v roce 2019

Poplatek za odpad platí každý trvale bydlící občan ve výši 450,- Kč.

Občan, který v daném roce překročí 70 let věku, nebo v daném roce nedovrší 18 let věku se čáska snižuje na polovinu to je 225,- Kč.

Poplatek za odpad za rekreační objekt platí majitel, nebo jeden z majitelů ve výši 450,- Kč za rekreační objekt za rok. Proti zaplacenému poplatku si poplatník může na obecním úřadu vyzvednout pytle na domovní odpad.

Poplatek za psa je ve výši 50,- Kč za jednoho psa.

Poplatky lze platit i bezhotovostně na číslo účtu 1162638319/0800.

Variabilní symbol: obyvatelé Podhorního Újezdu uvedou číslo 1 a obyvatelé Vojic uvedou číslo 2. Hned za toto číslo se připojí číslo popisné. Např.obyvatel z Vojic bydlící na čp. 168 uvede do VS 2168.

 


27. 5. 2019

Dýně 2018


25. října proběhla ve skále u myslivců již tradiční akce Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Někteří se již těšili na dýňovou polévku, dýňové sušenky a dýňové bagety. Nejdříve zmizely sušenky, ty jsou opravdu výborné, i když jeden tatínek řekl, že na nich je nejlepší ta čokoláda. Pro rodiče nechybělo svařené víno na zahřátí. 

Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská

Dýně

Pro více fotografií klikněte na obrázek.

Foto Eliška Odstrčilíková, Martina Balounová


7. 11. 2018

Stránka