Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Mimořádná sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi


4. 6. 2013

Sbírka použitého ošacení


Občanské sdužení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku:letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb, přikrývek, obuvi, hraček atd.

Sbírka se uskuteční v týdnu od 10.6. do 14.6. v úředních hodinách v budově obecního úřadu.


4. 6. 2013

Očkování psů proti vzteklině


Doktor Zvoníček oznamuje, že v pátek 24.5. proběhne očkování psů proti vzteklině. V Podhorním Újezdě od 18.50 do 19.25 hodin a ve Vojiocích od 19.30 do 19.50 hodin.

Cena za očkování jednoho psa je 120,- Kč.

Majitelé psů musí mít s sebou očkovací průkaz.


21. 5. 2013

Sběr nebezpečného odpadu


V neděli 9.6.2013 se v obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu. V Podhorním Újezdě u Jednoty od 13.00 do 13.10. hodin. Ve Vojicích u bývalého smíšeného zboží od 13.15 do 13.25 hodin. Přijímány budou léky, masti, kapalné a tuhé chemikálie, zbytky barev, obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, oleje, olejové filtry atd.


18. 4. 2013

Výsledky volby prezidenta v naší obci


17. 1. 2013

Informace o kontejnerech


Obecní úřad oznamuje občanům, že v pátek 19.10.2012 budou v obci přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery.Jeden kontejner bude umístěn v areálu p.Ulricha v Podhorním Újezdě a druhý u velkokapacitního kravína ve Vojicích. Odpad budou přijímat pracovníci obecního úřadu v pátek v době od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Do kontejnerů mohou ukládat domovní odpad pouze obyvatelé obce s trvalým pobytem nebo majitelé nemovitostí v obci, kteří řádně zaplatili poplatky za odpady za rok 2012. Do kontejnerů je zakázáno ukládat lednice, televizory, barvy, baterie, železo, větve, zbytky keřů apod. Zbytky rostlin a listí je nutné likvidovat kompostováním.

19. 10. 2012

Sběr nebezpečného odpadu


V neděli 9.9.2012 proběhne sběr nebezpečného odpadu. V Podhorním Újezdě u prodejny Jednoty od 13.00 do 13.10. hodin a ve Vojicích u bývalé prodejny smíšeného zboží od 13.15 do 13.25 hodin. Přijímány budou léky, kapalné a tekuté chemikálie, zbytky barev, obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, motorové oleje atd.

9. 9. 2012

Informace o kontejnerech


Oznamujeme občanům, že v pátek 13.4.2012 budou v obci přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery. Jeden kontejner bude umístěn v areálu p. Ulricha v Podhorním Újezdě. Druhý kontejner bude umístěn u velkokapacitního kravína ve Vojicích. Odpad budou přijímat pracovníci obecního úřadu v pátek 13.4. v době od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu 14.4. v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Do těchto kontejnerů mohou ukládat domovní odpad pouze obyvatelé obces trvalým pobytem nebo majitelé nemovitostí v obci, kteří řádně zaplatili poplatky za odpady za rok 2012. Do kontejnerů je zakázáno ukládat lednice, televizory, barvy, baterie, železo, větve, zbytky keřů apod. Zbytky rostlin a listí je nutné likvidovat kompostováním.

13. 4. 2012

Sběr nebezpečného odpadu


V neděli 8.4.2012 proběhne sběr nebezpečného odpadu. V Podhorním Újezdě u Jednoty od 13.00 do 13.10 hod. a ve Vojicích od 13.15 do 13.25 hod. Přijímány budou léky, kapalné a tuhé chemikálie, zbytky barev, obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, motorové oleje atd.

8. 4. 2012

Informace místní knihovny


Výpůjční doba v místní knihovně je každou středu od 16.00 do 19.00 hodin. Knihovnice paní Jindra Novotná nabízí zájemcům, starším čtenářům, donášku knih domů. Kontaktní telefon je 493 697 150.

20. 4. 2011

Stránka