Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Mimořádná opatření - Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR


13. 3. 2020

Vyhlášení nouzového stavu


13. 3. 2020

Mimořádná opatření - zákaz návštěv


12. 3. 2020

Mimořádná opatření - nahlášení konání akcí


12. 3. 2020

Nabídka Domova seniorů v obci Pecka u Nové Paky


10. 3. 2020

Host do domu


Host do domu


6. 3. 2020

Nové ordinační hodiny


28. 2. 2020

Placení poplatků v roce 2020


Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 došlo k navýšení poplatků za odpady. Dospělí trvale bydlící a chalupáři zaplatí 500,- Kč a děti a senioři zaplatí 250,- Kč.

Poplatek za psa zůstal stejný, tzn. 50,- Kč za jednoho pejska.

Poplatky můžete zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 1162638319/0800. Do variabilního symbolu uvedou občané Podhorního Újezdu číslici 1, obyvatelé Vojic číslici 2. Hned za toto číslo připište číslo popisné Vašeho domu.

 


25. 2. 2020

Sběr použitého kuchyňského oleje


V obci jsou přistaveny dva kontejnery na použitý kuchyňský olej

Jeden kontejner je přistaven u Jednoty v Podhorním Újezdě a druhý u stanoviště kontejnerů u požární zbrojnice ve Vojicích

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajistí firma Černohlávek oil.

 


16. 1. 2020

Stránka